INFORMACIÓN IMPORTANTE COVID 19

Dende a Subdirección Xeral de Plans e Programas dependente da Xunta de Galicia enviáronnos información de interese xeral que vos queremos facer chegar.
Comunicación Xunta 1
Comunicación Xunta 2
Comunicación Xunta 3
Infografía
Video

Ligazón da web do ministerio:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Ligazón da web da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia:
https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV

Share this Post