INFORMACIÓN IMPORTANTE COVID19

Desde la Subdirexion Xeral de Plans e Programas dependiente de la Xunta de Galicia nos han enviado información de interés general que os queremos hacer llegar.
Comunicación Xunta 1
Comunicación Xunta 2
Comunicación Xunta 3
Infografía
Video

Ligazón da web do ministerio:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Ligazón da web da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia:
https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV

Compartir esta entrada